Składki na emerytury pomostowe za pracowników pracujących na pół etatu są obowiązkowe. Związkowcy mają problemy z ustaleniem, kto z pracowników ma prawo do wcześniejszej emerytury.
Kadrowcy nie wiedzą, czy 2009 r., kiedy nie płacono składek, będzie wliczony do emerytury. KPP chce złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie emerytur pomostowych. Przedsiębiorcy nie chcą płacić dodatkowych składek do FEP za osoby, które nigdy nie będą mogły z nich skorzystać. Pracownicy mają wątpliwości, czy jeśli pracodawca będzie za nich opłacać składki, to czy w przyszłości faktycznie otrzymają z ZUS emerytury pomostowe. Niewielu uprawnionych wie, że o prawie do emerytury pomostowej będzie decydować data rozpoczęcia pracy. Jeśli pracownik został zatrudniony w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r., to nie będzie mógł na nią przejść. Z takiej możliwości nie będą mogły skorzystać także osoby zatrudnione na część etatu.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 19 kwietnia 2010 r.