18 stycznia br. odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów Lidera Bezpieczeństwa Technicznego.

Ogólnopolski ranking Lider Bezpieczeństwa Technicznego to inicjatywa Urzędu Dozoru Technicznego honorująca przedsiębiorstwa wyróżniające się w skali kraju wysokim standardem bezpieczeństwa technicznego, innowacyjnością oraz wkładem w rozwój gospodarczy Polski.

Kapituła rankingu ocenia firmy zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych. Przedsiębiorstwa nominowane są w trzech kategoriach: wytwórca, użytkownik i modernizujący. Do finału kwalifikują się firmy, które uzyskały najwyższe oceny we wszystkich kryteriach rankingu.

Liderami Bezpieczeństwa Technicznego 2016 zostali:

1) w kategorii Wytwórca w sektorze dużych przedsiębiorstw: WIELTON SA,

2) w kategorii Wytwórca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw: JT SA,

3) w kategorii Użytkownik w sektorze dużych przedsiębiorstw: ORLEN SA,

4) w kategorii Użytkownik w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw: Mateco Podesty Ruchome Sp. z o.o.,

5) w kategorii Modernizujący w sektorze dużych przedsiębiorstw: Doosan Babcock Energy Sp. z o.o.

6) w kategorii Modernizujący w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw: Winda Warszawa Sp. z o.o.

Dodatkowo, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego postanowił wyróżnić i przyznać Nagrodę Specjalną Grupie LOTOS S.A., która w sposób szczególny wyróżniła się w obszarze innowacyjnego podejścia do analizy ryzyka bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 23 stycznia 2017 r.