Dostępne formy studiów, kursów i szkoleń, mają zwykle program bardzo ogólny i w większości przypadków zawierający w dużej części tematykę istotną dla branż konsumenckich. Nawet jeżeli są to studia, oficjalnie dedykowane dla menedżerów sprzedaży B2B, to obejmują one głównie wiedzę i umiejętności miękkie  i to na poziomie, który odpowiada najwyżej potrzebom osób średniego szczebla zarządzania sprzedażą, a nie dyrektora, na którym ciąży odpowiedzialność za rezultaty całości, bieżącej działalności handlowej i wynik finansowy będący jej pochodną, a także współodpowiedzialność za przetrwanie i rozwój firmy w długim terminie. Stąd inicjatywa Uczelni im. Łazarskiego, przygotowania i realizacji specjalnego, pierwszego w Polsce elitarnego  programu, dedykowanego dla osób, należących, lub aspirujących do tego grona profesjonalistów. 

Studia Executive Sales Management w B2B kierowane są m.in. do dyrektorów i członków zarządów, odpowiedzialnych za sprzedaż i strategię marketingową w przedsiębiorstwach należących do branż B2B, a także menedżerów wyższego szczebla, odpowiedzialnych za inne obszary funkcjonalne, którzy z racji swoich obecnych obowiązków  lub planowanych zmian, są lub będą odpowiedzialni za procesy mające kluczowe znacznie dla rozwoju sprzedaży i pozycji rynkowej firmy. Studia mogą stanowić również okazję, dla menedżerów z branż konsumenckich, planujących zmienić rodzaj pracy, do poszerzenia swojej wiedzy i doświadczeń o znajomość zasad konkurowania i skutecznego zarządzania sprzedażą na rynkach złożonych z klientów biznesowych. 
 
 - Niewątpliwie dyrektor handlowy, poza niezbędnymi cechami osobowości i doświadczeniem zawodowym, powinien dysponować wiedzą m.in. z zakresu: metod i narzędzi prowadzenia analiz marketingowych, budowy strategii marketingowej oraz, co ważniejsze, przełożenia jej na działania operacyjne, modelowania procesów sprzedażowych, narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie tymi procesami oraz metod ich skutecznego wdrożenia, finansów, prawa cywilnego, a także wiedzę z zakresu psychologii, która powinna mu pomagać w uniknięciu wypalenia zawodowego i stałym rozwoju osobowości menadżerskiej. Trzeba pamiętać również o tym, że dyrektor handlowy i jego zespół, to wizytówka przedsiębiorstwa. Warto zatem aby posiadał on umiejętność kreacji własnego wizerunku oraz podległych mu pracowników.  – komentuje Sławomir Buschka, kierownik studium, menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem, konsultant i trener biznesu, przedsiębiorca.
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku oraz rekrutacji znaleźć można na stronie