Natomiast według metodologii GUS stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 14,2 proc.