Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w lipcu 2014 roku, według metodologii Eurostatu wyniosła w Polsce 9,0 proc. wobec 9,1 proc. w czerwcu.

Według metodologii GUS stopa bezrobocia w lipcu spadła do 11,9 proc. z 12,0 proc. w czerwcu. 

Stopa bezrobocia w strefie euro w lipcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 11,5 proc., wobec 11,5 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. 
 
Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 11,5 proc., bez zmian. Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 10,2 proc. wobec 10,2 proc. poprzednio.Najwyższa była w Hiszpanii: 24,5 proc., najniższa w Austrii: 4,9 proc. 
(PAP)