Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wzywa do poparcia Kontraktu Socjalnego
\

Na środę, 14 listopada, zaplanowany został Dzień Akcji i Solidarności na rzecz Kontraktu Socjalnego.

O „Kontrakt socjalny dla Europy” zaapelowali w czerwcu br. liderzy związków zawodowych skupionych w EKZZ. Wypracowany przez partnerów społecznych na forum Unii Europejskiej dokument byłby gwarancją utrzymania europejskiego modelu społecznego. Liderzy europejskich związków zawodowych są zdania, że osiągnięcie Unijnych celów wymaga społeczeństw stabilnych socjalnie, trwałego wzrostu gospodarczego i instytucji finansowych służących realnej gospodarce. Dlatego wzywają UE do skupienia się na polityce poprawiającej standardy warunków życia i pracy, jakość zatrudnienia, sprawiedliwe płace, równe traktowanie, skuteczny dialog społeczny, prawa związkowe i inne prawa człowieka, usługi użyteczności publicznej wysokiej jakości, ochronę socjalną – w tym sprawiedliwy i stabilny system ochrony zdrowia oraz system emerytalny.

Kontrakt socjalny dla Europy: www.etuc.org/IMG/pdf/Depliant_contrat_social_PL.pdf

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 13 listopada 2012 r.

Data publikacji: 13 listopada 2012 r.