Wiele podmiotów aktywnych w obszarze BHP okazało już zainteresowanie nowymi technologiami i możliwościami, które oferują e-narzędzia, a w ostatnich latach opracowano wiele nowych rozwiązań tego rodzaju. Potrzeba znalezienia nieskomplikowanego, łatwego sposobu zapewnienia zgodności z przepisami oraz krzewienia kultury bezpieczeństwa w pracy są ważnym motorem rozwoju e-narzędzi – szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).
Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) e-narzędzia BHP odgrywają istotną rolę w czynieniu miejsc pracy bezpieczniejszymi. Agencja dąży zatem do stymulowania rozwoju nowych e-narzędzi BHP oraz wspiera, promuje i rozpowszechnia istniejące e-narzędzia. EU-OSHA skupia się na e-narzędziach nienastawionych na zysk i niekomercyjnych lub takich, które są darmowe dla użytkownika końcowego.
EU-OSHA angażuje się w opracowywanie e-narzędzi BHP poprzez: organizowanie spotkań zainteresowanych stron (programistów, promotorów, ekspertów, użytkowników) w celu prowadzenia rozmów na temat potrzeb i wyzwań; wymianę informacji i wiedzy na temat opracowywania e-narzędzi; wymianę najlepszych praktyk związanych z opracowywaniem e-narzędzi; określanie wyzwań dotyczących opracowywania e-narzędzi; wspieranie dorocznych spotkań; rozpowszechnianie informacji na temat możliwości przenoszenia narzędzi.
EU-OSHA wspiera istniejące narzędzia poprzez: promowanie narzędzi elektronicznych poprzez artykuły w serwisie OSHwiki; zachęcanie do wymiany, stosowania i adaptowania istniejących narzędzi przez inne instytucje, organizacje i państwa członkowskie; pełnienie roli platformy promocji krzyżowych (np. narzędzia są włączane w inne projekty czy kampanie lub promowane w ich ramach).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.