Projekt rządowego rozporządzenia w sprawie waloryzacji rent i emerytur zakłada pozostawienie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. Rozwiązaniu takiemu sprzeciwiają się związki zawodowe, które nie zaakceptowały go podczas obrad Komisji Trójstronnej. Ich zdaniem wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji powinna kształtować się na poziomie 50 proc.

 

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia rząd tłumaczy swoją propozycję "bardzo trudną sytuacją finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, potrzebą podejmowania działań zmierzających do wyhamowania tempa wzrostu wydatków sztywnych budżetu państwa" oraz koniecznością ograniczania "nadmiernego deficytu budżetu państwa poprzez oszczędną konstrukcję finansów państwa po stronie wydatkowej".