Od 1 stycznia 2015 r. od umów zleceń członków rad nadzorczych obowiązkowo odprowadzane są składki na ZUS. To część przepisów nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które obowiązują już teraz.

- To jest zasadnicza zmiana, która w najbliższym roku może przynieść kolejne, dodatkowe pieniądze do FUS w wysokości ok. 350 mln zł - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Podstawę wymiaru składki stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

Obowiązkowemu ubezpieczaniu podlegać będą wszyscy członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Fakt pobierania emerytury, renty lub podlegania ubezpieczeniu z innego tytułu nie będzie zwalniał z obowiązku odprowadzenia składki.

Nowelizacja ustawy została przygotowana w porozumieniu z partnerami społecznymi – przedstawicielami organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 7 stycznia 2015 r.