T-Mobile Polska, Radisson Blu Hotel Kraków, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, Transition Technologies, DB Schenker Logistics, Bayer i Piekarnia RYNEK to tegoroczni laureaci Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Nagrody przyznano 26 maja br. podczas Gali Finałowej w Warszawie, objętej Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

W kategorii "Projekt społeczny – duża firma" nagrodę, dzięki głosowaniu internautów, otrzymała T-Mobile Polska S.A., m.in. za akcję „Pomoc mierzona kilometrami” - program CSR, w którym każdy może wesprzeć niepełnosprawne ruchowo dzieci. "Projekt społeczny - średnia firma" internauci wybrali Radisson Blu Hotel Kraków (UBM – HPG Sp. z o.o.), która wspiera m.in. Dom Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie, związany z Fundacją dla Dzieci "Uśmiech Dziecka". Z kolei Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy (DTBJ) angażuje się społecznie wspierając Stowarzyszenie Gwara Warszawska w organizacji plenerowego "Kina pod Minogą", warsztatów gwary warszawskiej, koncertów kapeli podwórkowej i przedstawień teatralnych. W kategorii "Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu" laureatem została polska firma Transition Technologies S.A., która w ramach jednego z wielu projektów CSR stworzyła „Seeing Assistant” dedykowany osobom niewidomym i słabowidzącym. Aktualnie jest to pakiet 6 aplikacji dostępnych na całym świecie i działających na urządzeniach mobilnych firmy Apple. Ich użycie pozwala przezwyciężać problemy osób z poważnymi dysfunkcjami narządu wzroku. Ostatnim laureatem wybranym przez internautów jest DB Schenker Logistics, zwycięzca w kategorii "Wolontariat pracowniczy". Firma aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Czas Pomagania w DB Schenker Logistics”, inspirując swoich pracowników i partnerów biznesowych do działania na rzecz lokalnych społeczności. W dwóch pozostałych kategoriach zwycięzców wybrała Kapituła Konkursu. Za Strategię społecznego zaangażowania tytuł „Dobroczyńca Roku 2015” otrzymał Bayer Sp. z o.o. Firma prowadzi program popularyzacji nauki Making Science Make Sense. Jego elementem jest m.in. „Salon multimedialny BayLab”, w którym organizowane są spotkania popularyzujące naukę, m.in. w formule warsztatów dla szkół. W 2014 program rozszerzono o familijne spotkania - „Naukowe Czwartki”. W kategorii Zaangażowanie lokalne Kapituła nagrodziła Piekarnię RYNEK. Firma razem z Żywiecką Fundacją Rozwoju stworzyła projekt „Bułka z pasją”. Pod tą nazwą w sieci sklepów piekarni i współpracujących z piekarnią sprzedawana jest codziennie świeża, ciepła bułka, z której zysk ze sprzedaży przekazywany jest na rzecz Funduszu Stypendialnego wspierającego rozwój pasji mieszkańców Żywiecczyzny.

Źródło: inf. pras. filantropia.org.pl, stan z dnia 27 maja 2015 r.