Tylko do końca sierpnia można zgłaszać pracodawców szanujących prawa pracownicze do konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". NSZZ "Solidarność" po raz kolejny nagrodzi certyfikatem firmy, które promują stabilne zatrudnienie i stawiają na partnerskie relacje w zakładzie pracy.

Celem konkursu organizowanego od lat przez Związek jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

- Człowiek powinien być i jest przed kapitałem. Ideą konkursu jest promowanie stałego zatrudnienia - podkreśla Piotr Duda, szef Związku, i przypomina, że takie zatrudnienie wpływa na bezpieczeństwo pracy, a także na działalność związków zawodowych. - Nagrodzeni pracodawcy pokazują, że to jest możliwe - dodaje.

Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem PPP przysługuje prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

- Wierzymy, że propagowanie takich przykładów dobrze służy pracownikom, przedsiębiorstwom i pokazuje właściwy kierunek rozwoju całego kraju – tłumaczy Piotr Duda.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2015 r.