Posłowie Nowoczesnej chcą wprowadzenia stałych ograniczeń w zakresie dysponowania środkami Funduszu Rezerw Demograficznych (FRD) przez Radę Ministrów oraz wprowadzenia do końca 2017 r. czasowego zawieszenia możliwości wykorzystania środków z tego funduszu.

Ich zdaniem ma to zapewnić stabilność systemu wypłat emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w długim horyzoncie czasowym.

FRD jest jednym z elementów systemu gromadzącego środki na uzupełnienie niedoborów funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych. Z założenia jest to instrument, który powinien być wykorzystywany w dłuższej perspektywie czasowej. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza jednak możliwość bieżącego wykorzystania FRD na wypłatę emerytur. Możliwość przyszłego realizowania celów przez FRD jest poważnie zagrożona, w funduszu nie będzie wystarczająco dużej kwoty na pokrycie przejściowo zwiększonych deficytów FUS, kiedy proces starzenia się polskiego społeczeństwa osiągnie apogeum - czytamy w poselskiej propozycji zmian. Plan finansowy FRD na 2016 r. zakłada dysponowanie przez fundusz 19,8 mld zł, co stanowi mniej niż 50% deficytu ZUS na początek tego roku. Bez systematycznych wpłat do funduszu i ograniczenia wypłat z niego, nie uda się zgromadzić odpowiednich rezerw na emerytalną „czarną godzinę”. Dlatego posłowie proponują roczny limit wykorzystania środków FRD w trybie wydawania rozporządzeń Rady Ministrów na poziomie 10% środków FRD określonych w jego planie na dany rok. Ma to zapobiec nadmiernemu uszczuplaniu środków FRD na potrzeby bieżące oraz zapewnić właściwą ich kumulację na wypłaty w dłuższej perspektywie w sytuacji problemów wynikających z uwarunkowań demograficznych.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę już wprowadzone oraz planowane przez rząd nowe wydatki budżetowe, wprowadzane bez odpowiedniego zwiększenia dochodów, oraz wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (K 21/14) w sprawie kwoty wolnej od podatku obniżenie dochodów budżetowych, przewidziano wprowadzenie czasowego zakazu zarządzania wykorzystania środków FRD przez Radę Ministrów także w drodze ustawy budżetowej.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wpłynął do Sejmu 1 kwietnia 2016 r.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 5 kwietnia 2016 r.