Pracownik, który nie chce samodzielnie rozliczyć swoich rocznych dochodów, może skorzystać z pomocy pracodawcy. Musi jednak zgłosić taką wolę pracodawcy przed 10 stycznia.

Zainteresowany pracownik, chcąc skorzystać z tej możliwości, powinien złożyć przed 10 stycznia swojemu płatnikowi oświadczenie PIT-12. Z tego rozwiązania może skorzystać pracownik, który w 2015 r. uzyskał dochody tylko u jednego płatnika. Pracownik, który zmieniał pracę lub łączył zatrudnienie w kilku różnych miejscach, będzie musiał rozliczyć się sam.

W oświadczeniu PIT-12 pracownik stwierdza, że przez cały rok uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy i nie będzie korzystał z ulg podatkowych (np. na dzieci czy internetowej) oraz preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów (np. wspólnego opodatkowania dochodów małżonków).

Po złożeniu oświadczenia płatnik jest zobowiązany do obliczenia rocznego podatku za pracownika na formularzu PIT-40 i przekazania go do końca lutego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Jeżeli jednak płatnik rozliczył pracownika, który osiągnął również przychody np. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pracownik ten będzie musiał złożyć odrębne zeznanie przeznaczone do rozliczenia tych przychodów.

Złożenie oświadczenia PIT-12 i sporządzenie przez płatnika PIT-40 nie pozbawia podatnika prawa do złożenia zeznania PIT-36 lub PIT-37 do końca kwietnia - według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy pomimo złożenia oświadczenia PIT-12 podatnik chce skorzystać z ulg lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 4 stycznia 2016 r.