Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu” przeprowadził pod koniec marca br. CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców. Z badania wynika, że co trzeci ankietowany (33 proc.) pojęcie dialogu społecznego rozumie jako wymianę informacji w społeczeństwie, a co szósty (17 proc.) jako działania informacyjne administracji wobec obywateli. Najwięcej, bo 46 proc. badanych przedsiębiorców dialog społeczny kojarzy się przede wszystkim ze współpracą między pracodawcami, związkami zawodowymi i administracją

Zdaniem przedsiębiorców, głównymi zadaniami organizacji pracodawców są: wpływanie na kształt prawa (36 proc.), ułatwianie kontaktów biznesowych (35 proc.), reprezentacja firmy w sporach z administracją (29 proc.) oraz integrowanie środowiska pracodawców (27 proc.).

Organizacja pracodawców, aby przyciągać przedsiębiorców powinna przede wszystkim być: profesjonalna (42 proc.), ekspercka (41 proc.), skuteczna (38 proc.) oraz apolityczna (36 proc.).