W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 3 lipca 2017 r. przebywała z wizytą 4-osobowa delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Filipin pod przewodnictwem Reynaldo A. Catapanga - zastępcy sekretarza, kierownika Biura ds. Pracowników Migrujących.

Gospodarzem spotkania był główny inspektor pracy Roman Giedrojć. Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski przedstawił działania Państwowej Inspekcji Pracy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz prawnych możliwości ochrony ich praw pracowniczych.

Uczestnicy spotkania nawiązywali kilkakrotnie do zapoczątkowanej kilka lat temu współpracy PIP z Ambasadą Republiki Filipin w Warszawie, której istotnym elementem jest udział przedstawicieli inspekcji pracy w charakterze wykładowców w corocznych spotkaniach informacyjno-szkoleniowych dla obywateli Filipin świadczących pracę w Polsce.

Filipińscy goście byli zainteresowani różnicami pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a podejmowaniem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Zagadnienie objaśniał im główny inspektor pracy, który odpowiadał także na pytania dotyczące rynku pracy w Polsce. W trakcie dyskusji Roman Giedrojć podkreślił dążenie do wyposażenia inspektorów pracy w uprawnienie wydawania nakazu przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Takie narzędzie pozwoliłoby na skuteczne egzekwowanie przestrzegania zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

Na zakończenie spotkania szef PIP zapewnił przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Filipin oraz ambasady tego kraju, że wszystkie sygnały dotyczące naruszania praw obywateli Filipin będą dokładnie analizowane przez inspekcję pracy.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z 6.07.2017 r.