Pokazuje ono, że prawie jedna czwarta z nich (25%) obwinia swoich managerów - bardziej niż niewydajne systemy i procesy (20%) oraz braki kadrowe (15%). Jednak na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska wypada najlepiej – zaledwie 6% badanych pracowników ma problem z wydajnością w pracy.

Według wyników badań z najpoważniejszymi problemami z wydajnością zmagają się pracownicy z sektora produkcyjnego. Ponad 36% z nich uważa, że winę za to ponoszą zarządzający. Zaraz za sektorem produkcyjnym problem ten dotyka również zatrudnionym w sektorze sztuki i kultury.

Skrajne opinie o wydajności pracy pojawiają się pomiędzy pracownikami małych organizacji (1-9 pracowników) a tymi zatrudniającymi ponad 100 pracowników i więcej. Najmniej problemów
z produktywnością oraz kadrą zarządzającą mają osoby zatrudnione w małych firmach – tak zadeklarowało kolejno 28% i 16% pracowników, podczas gdy w większych firmach wyniki te wyniosły 19% i 27%.

Czynniki mające negatywny wpływ na produktywność znacząco różnią się również w zależności od wieku; na osoby powyżej 55. roku życia niekorzystnie wpływa złe zarządzanie (około 35%), a z kolei osobom w wieku 25-34 lat bardziej przeszkadzają nieefektywne systemy i procesy (22%), zbyt wolny sprzęt do pracy (15%) oraz zbyt mały zespół (14%). Jednocześnie, ze wszystkich ankietowanych pracowników, najmniej problemów z produktywnością w pracy widzą osoby w przedziale wiekowym 45 – 54 oraz powyżej 55.roku.

Pomimo pojawiających się informacji o niekorzystnym wpływie mediów społecznościowych i innych technologii na wydajność, tylko 6% europejskich pracowników wskazało strony internetowe, takie jak Facebook, jako barierę dla efektywności w pracy, a zaledwie 5% stwierdziło, że ich prywatny telefon był zbyt rozpraszający. Jednak liczba ta wzrasta do 16% wśród pokolenia Millenialsów (16-24-latków).
Na drugim końcu skali znajdują się starsi pracownicy, którzy twierdzą, że nie są rozproszeni niczym
w miejscu pracy (37%). Dla  pracowników w Polsce media społecznościowe nie stanowią aż tak dużego utrudnienia w wydajności pracy, jak dla kolegów z innych krajów europejskich. Na ten problem narzeka niecałe 5% z nich. Również najmłodsi polscy pracownicy wypadają w badaniu dużo lepiej, ponieważ tylko 8% osób w wieku 16-24 rozprasza się w pracy korzystając z mediów społecznościowych.
To dwukrotnie mniej niż średnia europejska.

Więcej informacji w raporcie ADP „Okiem europejskich pracowników 2018”

 [-OFERTA_HTML-]