Czy pracownikowi, któremu przez pomyłkę nie był wypłacany dodatek stażowy od października 2001 r. należy wypłacić zaległy dodatek wraz z odsetkami?
Pracownik nie wystąpił z tym żądaniem do pracodawcy. Pracodawca z urzędu dokonał wyrównania, wypłacając świadczenie z uwzględnieniem okresu przedawnienia.

Skoro pracownikowi nie był wypłacany dodatek stażowy, pomimo tego, że mu się należał, to należy go wypłacić.
Pracownik miał do niego prawo, a tym samym była to kwota należna. Fakt, że nie została ona wypłacona powoduje, iż u pracodawcy wystąpiło bezpodstawne wzbogacenie. Oznacza to, że po stwierdzeniu błędu pracodawca powinien wypłacić zaległą kwotę, przy czym może nie wypłacać dodatku z okresu starszego, niż trzy lata - tyle bowiem wynosi okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy - zobacz art. 291 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Jeżeli jednak chciałby pracownikowi wyrównać za cały okres zaniżenia - może to zrobić, gdyż zobowiązanie przedawnione pozostaje zobowiązaniem, tyle tylko, że dłużnik nie musi spłacać wierzyciela (ale może to zrobić).