Odpowiedź

Przepisy nie wymagają, aby każdy pracownik albo pracownik, któremu upłynął okres użytkowania odzieży roboczej, otrzymywał nową odzież roboczą.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2377 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, a także wymagania technologiczne, sanitarne, jak również wymagania bhp. Odzież robocza musi posiadać właściwości ochronne i użytkowe oraz ma być prana, konserwowana, naprawiana, odpylana i odkażana (art. 2379 k.p.). Pracodawca ustala rodzaje odzieży roboczej, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz ustala przewidywane okresy jej użytkowania. Rodzaje odzieży roboczej oraz przewidywane okresy jej użytkowania powinny być dostosowane do warunków pracy, występujących zagrożeń oraz związanym z nimi stopniem brudzenia i niszczenia odzieży.
Należy stwierdzić, że pracownikom można wydawać odzież roboczą używaną, pod warunkiem, że będzie ona przygotowana do użytkowania zgodnie z ww. warunkami.

Kamila Milczarek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów