Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Pracownicy podczas czyszczenia pojemników mieli kontakt z larwami muchy plujki. Czyszczenie pojemników odbywało się poprzez mycie pod bieżącą ciepłą wodą bez używania środków chemicznych. Larwy muchy nie są zakwalifikowane jako pasożyty.

Czy należy traktować kontakt z nimi jako zagrożenie czynnikiem biologicznym?

Jeśli tak, której kategorii?

Odpowiedź

Larwy much plujek rozwijają się w padlinie, czasami w ropiejących ranach żywych zwierząt. Można je zaliczyć do czynnika biologicznego niebędącego czynnikiem szkodliwym. Larwy muchy plujki możemy zaliczyć do kategorii 1 zagrożenia - czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne. W przypadku hodowli laboratoryjnej larwy much plujek mogą mieć właściwości lecznicze.

Uzasadnienie

Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują:

- drobnoustroje komórkowe, w tym modyfikowane genetycznie,

- pasożyty wewnętrzne człowieka,

- jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia,

- hodowle komórkowe.

Klasyfikację czynników biologicznych określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.).

Grupa 1 zagrożenia - czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne (nie wymieniono z nazwy czynników biologicznych). W załączniku wymienione są z nazwy czynniki biologiczne 2, 3 i 4 kategorii. W tych grupach nie ma larw muchy plujki.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 9 września 2015 r.