Praca za granicą wciąż kusi. Z raportu „Migracje zarobkowe Polaków 2015” firmy Work Service wynika, że ponad 1,2 mln Polaków rozważa migrację. Zdecydowanych na wyjazd jest o 250 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Dwie trzecie tej grupy stanowią osoby poniżej 35. roku życia. Głównym powodem wyjazdów są wyższe zarobki za granicą.

Tak jak w ubiegłym roku co piąty Polak jest gotowy rozważyć emigrację, jeśli zajdzie taka potrzeba lub możliwość. Zdecydowanie planujących wyjazd jest dziś 6,4 proc. Polaków. Oznacza to, że o 250 tys. osób wzrosła liczba zdecydowanych na podjęcie pracy za granicą.

Kluczowym powodem decyzji jest wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego w Polsce. Z tego powodu zamierza wyjechać aż 78 proc. badanych. Połowę z nich stanowią osoby bez dochodów, a aż 31 proc. pracuje za najniższe wynagrodzenie. Poza wyższymi zarobkami motywują także lepsze perspektywy zawodowe. Taki powód w badaniu Work Service wskazało 37 proc. badanych.

Eksperci podkreślają, że coraz więcej osób planuje wyjechać z Polski na stałe. Jest mało powrotów do kraju ze względów płacowych. Jeśli Polacy wracają zza granicy, robią to głównie ze względów rodzinnych lub zdrowotnych.

Polacy rozważający emigrację najczęściej wskazywali chęć wyjazdu do Wielkiej Brytanii (27%), Niemiec (26%), Norwegii (11%) i Holandii (9%).

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 10 lipca 2015 r.