12% aktywnych lub potencjalnie aktywnych zawodowo Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków V” publikowanego przez Work Service. To najniższy wynik w historii badania i o 7 p.p. mniejsze wskazanie niż na początku roku.

Potencjalni emigranci jako miejsce docelowe nadal najczęściej wskazują Niemcy i Wielką Brytanię, ale oba kierunki znacznie straciły na zainteresowaniu. Na podium wśród krajów emigracji po raz pierwszy znalazły się Stany Zjednoczone. Wyraźny wpływ na deklaracje Polaków może mieć rosnące zagrożenie terrorystyczne. Z danych raportu wynika, że nad wyjazdem do pracy za granicę zastanawia się 8% całej dorosłej populacji Polski, czyli 2,4 mln osób. 5% badanych tj. 900 tys. osób jest zdecydowana na emigrację. W maju tego roku liczba ta była wyższa aż o 600 tys.

Więcej: www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Rekordowo-niska-liczba-Polakow-mysli-o-emigracji

Źródło: workservice.pl, stan z dnia 22 listopada 2016 r.