Sprzęt i przepisy BHP najważniejsze, zwłaszcza dla młodych
Jak wynika z badań zrealizowanych przez Millward Brown dla 3M w ramach kampanii „Chroń Swój Świat” co dziesiąta osoba pracująca (9%) nie czuje się bezpiecznie w swojej pracy. Jak rozumieć to bardzo szerokie pojęcie? Pierwsze skojarzenie jest bardzo oczywiste – stałość zatrudnienia. Tak bezpieczeństwo kojarzy się prawie co czwartej osobie (24%). Jednak już dla co piątej (21%) ten termin wiąże się ze sprzętem i przepisami BHP. Co ciekawe, jest to najważniejszy czynnik dla osób młodych,
w wieku 18-34 lata (26%). Natomiast 17% osób pracujących uważa, że bezpieczeństwo zależy od nich samych i innych pracowników.
To my jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo
Skoro już wiemy, czym jest bezpieczeństwo, jak o nie zadbać? Okazuje się, że pracownicy rozumieją swoją odpowiedzialność, ponieważ według 86% z nich najważniejsze jest odpowiednie zachowanie podczas wykonywania swoich obowiązków. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się czynniki gwarantowane przez firmę, takie jak szkolenia czy wiedza na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (55%) oraz odpowiedni i wysokiej jakości sprzęt BHP (52%).
Te statystyki potwierdzają także odpowiedzi dotyczące tego, kto jest odpowiedzialny za BHP w pracy. Aż 9 na 10 osób (90%) jest przekonanych, że to obowiązek pracodawcy. Jednak podobny odsetek osób (89%) stwierdził, że my sami odpowiadamy za swoje bezpieczeństwo. Na kolejnym miejscu znalazł się firmowy specjalista ds. BHP (75%).
Musimy zrozumieć, że bezpieczeństwo w miejscu pracy ma o wiele większe znaczenie niż zdajemy sobie sprawę. Dbając o nie mamy pewność, że wrócimy do swoich bliskich i spędzimy z nimi czas. Możemy także realizować prywatne pasje i hobby. Dlatego cieszy fakt, że czujemy się odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo w pracy. Natomiast poprzez nasze zachowanie musimy także dbać
o bezpieczeństwo naszych współpracowników – mówi Wojciech Kostro, Dyrektor Rynku Grupy Biznesowej Bezpieczeństwo i Grafika w 3M Poland.
Korzystamy ze sprzętu BHP albo uważamy, że jest nam zbędny
W teorii wiemy, że bezpieczeństwo zależy od nas samych, jednak czy o nie faktycznie dbamy? Większość, bo 58% osób pracujących zawsze korzysta z odpowiedniego sprzętu BHP. Jednak prawie co siódma osoba (14%) używa go tylko czasami. Co czwarta (24%) uważa, że taki sprzęt nie jest jej potrzebny, a 3 na 100 pracowników nigdy z niego nie korzysta. Rzadziej z odpowiedniego sprzętu BHP korzystają kobiety – 6%, niż mężczyźni – 2%.
Rolą partnera jest dbać o bezpieczeństwo
Partnerzy w związku mają na siebie duży wpływ. Dlatego sprawdzono także, jak i czy dbamy
o bezpieczeństwo swoich ukochanych. Jak wynika z badania zrealizowanego dla 3M, 58% osób pracujących interesuje się bezpieczeństwem swoich partnerów. Jednak oznacza to, że 4 na 10 osób (42%) to nie obchodzi. Co ciekawe, bardziej opiekuńczy są mężczyźni (68% w porównaniu do 44%
w przypadku kobiet). A jak ta dbałość się przejawia? Najczęściej na prostym i krótkim zdaniu „Uważaj na siebie” (57%). Pozostałe odpowiedzi dotyczą specjalistycznego sprzętu dedykowanego konkretnym zawodom: 20% przypomina o noszeniu hełmu ochronnego, 18% o okularach ochronnych, a 13% o masce do ochrony układu oddechowego.

Więcej informacji o kampanii na stronie www.chronswojswiat.pl

@page_break@

Czy brak wiedzy o bezpieczeństwie partnera w pracy oznacza brak zaangażowania?
Jak nasze starania przekładają się na zachowania naszych partnerów? Najbardziej zastanawiające jest, że aż 15% respondentów nie wie, czy ich partnerzy stosują się do zasad BHP w swojej pracy
i korzystają z odpowiedniego sprzętu. Według ponad połowy respondentów (51%) partnerzy przestrzegają przepisów zawsze, a według 15% tylko czasami. Natomiast 6 na 100 osób pracujących uważa, że ich partnerzy nigdy nie korzystają ze sprzętu BHP. Aż 18% mężczyzn nie dysponuje wiedzą o bezpieczeństwie swoich partnerek. Ten problem jest mniej poważny w przypadku kobiet – tylko 11%.
O ile znamy zasady i sami raczej się do nich stosujemy, to dla wielu z nas bezpieczeństwo naszych partnerów w pracy ma bardzo małe znaczenie. A przecież to właśnie dla nas wracają do domu. Jeżeli wytłumaczymy im jak ważne jest, aby korzystali z odpowiedniego sprzętu i odpowiednio się zachowywali zrobią to – apeluje Wojciech Kostro z firmy 3M.
Jak nauczyć Polaków dbania o swój świat?
Jak zwiększyć przestrzeganie zasad skoro znamy już teorię? To pytanie również zadano w badaniu zrealizowanym dla 3M. Dla prawie każdego pracownika (97%) najlepszym sposobem na zmianę zachowań w zakresie BHP jest kampania społeczna. Według respondentów ma ona większe znaczenie niż wypadek współpracownika (66%) czy rodzina (63%). Właśnie dlatego firma 3M rozpoczyna kampanię edukacyjną pod hasłem „Chroń Swój Świat”.
W ciągu najbliższych kilku miesięcy chcemy dotrzeć do wielu firm z różnych sektorów przemysłu, aby we współpracy z ich Służbami BHP pokazać pracownikom, że przestrzeganie zasad BHP ma ogromne znaczenie. Nie tylko w samej pracy, ale także poza nią. Musimy zrozumieć, że bezpieczeństwo w miejscu, w którym spędzamy większość czasu ma duży wpływ na nasze prywatne życie i, co więcej, na życie naszych bliskich – tłumaczy Wojciech Kostro z firmy 3M.
Partnerem merytorycznym kampanii został Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. BHP to jedna z ważniejszych dziedzin związanych z pracą. Ma duże znaczenie dla pracodawcy oraz dla samego pracownika. Kampania „Chroń Swój Świat” różni się od innych tym,
że bezpośrednio z wiedzą docieramy do pracownika, zapewniając pozytywny przekaz o możliwościach zadbania o bezpieczeństwo w każdym aspekcie związanym z pracą. Chcemy uzmysłowić pracownikom różne obszary BHP – mówi dr Katarzyna Majchrzycka z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Więcej informacji o kampanii na stronie www.chronswojswiat.pl