Badania przeprowadzone przez Sleep-Centre.ca i IPG Mediabrands na grupie ponad 3000 respondentów, wykazały, że 62% Kanadyjczyków cierpi na jakąś formę problemów ze snem, z czego około jeden na pięciu na chroniczną bezsenność, a około 3,9 miliona osób, czyli 26% pracowników w kraju, bierze dzień wolny, aby porządnie się wyspać.

A prawie jedna trzecia (29%) respondentów przytacza stres w pracy jako powód problemów ze snem. Biorąc pod uwagę te dni wolne, brak snu kosztuje firmy prawie trzy czwarte miliarda dolarów w utraconych roboczogodzinach.

Nic więc dziwnego, że jednemu na sześciu respondentów przynajmniej od czasu do czasu w pracy zdarza się przysnąć (przy biurku, podczas spotkań, czy na konferencjach), w trakcie szkolenia lub wykładów (22%), lub w firmowych miejscach relaksu (14%). Ponadto, respondenci zasnęli w kinie (14%), w teatrze (13%), w miejscach kultu (11%), a nawet na imprezie lub spotkaniu towarzyskim (8%). A 23% zdarza się zdrzemnąć w środkach transportu publicznego.

Więcej: hr.blr.com/HR-news/Benefits-Leave/Employee-Wellness/Sleep-deprived-Canadian-workers-call-sick#

Źródło: hr.blr.com, stan z dnia 24 czerwca 2015 r.