W opinii inspektora pracy, do wypadku nie doszłoby, gdyby poszkodowany przystąpił do pracy po wyłączeniu włącznika głównego agregatu. Co więcej, poszkodowany nie posiał uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi tego urządzenia w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemskich, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Źródło: Przyjaciel przy pracy 2009, nr 12, s. 26, Jacek Żerański