Realne cięcia wyniosą ok. 700 tys. zł i będą dotyczyć w większości środków przeznaczonych na remonty i szkolenia. Nie będzie natomiast redukcji wydatków na wynagrodzenia i działalność kontrolną PIP.
Inspekcja nie wyda w tym roku 200 tys. zł na planowane wcześniej modernizacje swoich placówek terenowych. Remonty te zostaną przeprowadzone w kolejnym roku budżetowym. 200 tys. zł PIP zaoszczędzi dzięki rezygnacji z części szkoleń dla pracowników zaplanowanych na ten rok w związku z unieważnieniem dwóch przetargów na system finansowo-księgowy.
Kolejne 200 tys. oszczędności wynika z tytułu opłat na administrowanie i czynsze za budynki i lokale. Tu głównym źródłem pieniędzy będzie pozyskanie w trwały zarząd siedziby oddziału OIP Rzeszów w Krośnie.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Tomasz Zalewski, 11 września 2013 r.