W przeciwieństwie do pozostałych specjalistów zajmujących się rachunkowością, finansiści, którzy zdobyli kwalifikację CIMA, mają unikalne przygotowanie zawodowe, dzięki któremu wzbogacają organizację o dodatkową wartość i mają szansę poprowadzić ją w kierunku sukcesu. Ich wiedza i doświadczenie przydają się niezależnie od branży, w której działa zatrudniająca ich organizacja. Członkowie Chartered Institute of Management Accountants (Instytutu Biegłych Księgowych ds. Rachunkowości Zarządczej) należą bowiem do światowych liderów biznesu. Wśród nich są m.in.: Douglas Flint, dyrektor finansowy grupy banku HSBC, Alfred Ramosedi, dyrektor zarządzający południowoafrykańskiego Nedbank Private Bank, Andrew Higginson, dyrektor finansowy grupy i główny strateg Tesco, a zarazem dyrektor generalny Tesco Retailing Services, a także Jarosław Chrupek, Business Information Manager, British American Tobacco itd.

Czysty zysk

Słuchacze kursów CIMA zyskują już w trakcie nauki. Z ankiety przeprowadzonej ostatnio przez Instytut Biegłych Księgowych ds. Rachunkowości Zarządczej wśród ponad 2 tys. swoich słuchaczy z całego świata jednoznacznie wynika, że ukończenie kolejnych etapów nauki z CIMA bezpośrednio przekłada się na korzyści finansowe. Np. w strefie euro średnie wynagrodzenie zasadnicze słuchaczy CIMA wzrosło z poziomu 44 837 euro na pierwszym etapie zdobywania kwalifikacji zawodowych do 57 821 euro w ostatniej fazie.

Rachunkowość zarządcza przyciąga wielu specjalistów ze względu na swój perspektywiczny charakter. Specjaliści ci nastawieni są na ocenę możliwości biznesowych firmy, wykorzystywanie otwierających się przed nią szans rozwoju i kształtowanie przyszłości, a nie na badanie jej rentowności w przeszłości. Program nauczania CIMA został opracowany tak, aby umożliwić dogłębne poznanie wszystkich aspektów biznesu. Co za tym idzie nasi członkowie mogą angażować się w liczne obszary działalności organizacji. Profesjonalna kwalifikacja CIMA stanowi najlepszą perspektywę dla osób, które chcą się rozwijać zawodowo w obszarach obejmujących rachunkowość i finanse. Sylabus i egzaminy CIMA w trakcie niezależnego badania przeprowadzonego przez Bath University School of Management (Wielka Brytania) zostały skontrastowane ze swoimi odpowiednikami proponowanymi przez osiem innych stowarzyszeń zajmujących się rachunkowością. W wyniku badania okazało się, że program CIMA obejmuje znacznie szerszy zakres wiedzy z obszaru rachunkowości zarządczej, strategii biznesowej i finansowej niż inne porównywane z nim programy edukacyjne.

 

Niełatwo, lecz warto

Nie ukrywamy, że nasze egzaminy są trudne. Kwalifikacja CIMA ma bowiem na celu wyłonienie najbardziej utalentowanych profesjonalistów i zapewnienie odpowiedniego rozwoju dla przyszłych liderów biznesu. W naszym najnowszym sylabusie, zgodnie z życzeniem pracodawców, kładziemy nacisk na poszerzanie wiedzy, a nie na przyswajanie informacji. Już na pierwszym etapie bardziej niż na sprawdzaniu zdolności zapamiętywania słuchaczy koncentrujemy się na ich umiejętnościach poznawczych. Z tego samego powodu ograniczyliśmy w sylabusie liczbę tematów fakultatywnych. Wprowadzając tę zmianę, chcieliśmy upewnić się, że nasi studenci zapoznają się z całością materiału. Jest to o tyle ważne, że kolejne problemy poruszane w sylabusie stanowią rozwinięcie i uzupełnienie wcześniej omawianych kwestii, więc wiedza jest poszerzana w miarę pracy z sylabusem. Co za tym idzie niepełne zrozumienie pewnych tematów na początku trwania kursu prowadzi do braków na kolejnych jego etapach. Jakość oferowanej przez Instytut kwalifikacji potwierdza zaangażowanie tej instytucji w działania mające zapewnić przestrzeganie przez członków CIMA rygorystycznych zasad etyki zawodowej i ciągłe doskonalenie umiejętności. Po zdobyciu kwalifikacji wszyscy nasi członkowie uczestniczą w programie ustawicznego doskonalenia zawodowego. Gwarantuje to znajomość wszystkich najnowszych technicznych i handlowych trendów, jakie pojawiają się w ich branży.

Instytut wymaga też od swoich członków przestrzegania wewnętrznego kodeksu etycznego. Dzięki temu dyplomowani specjaliści ds. rachunkowości zarządczej przedkładają pryncypia nad doraźne korzyści. Wziąwszy pod uwagę powyższe czynniki, trudno się dziwić, że członkowie CIMA są najchętniej wybieranymi pracownikami przez pracodawców z całego świata. Jednym z aspektów, który stanowi o atrakcyjności kwalifikacji profesjonalnej CIMA, jest jej elastyczność. Sylabus CIMA został opracowany w sposób pozwalający na dostosowanie do stylu życia danego słuchacza. Osoby pracujące mogą studiować w wolnym czasie, samodzielnie albo za pośrednictwem ośrodka szkoleniowego.

Przepustka CIMA

Kwalifikacje CIMA stanowią przepustkę do globalnej kariery. Wszyscy słuchacze CIMA na całym świecie muszą wykazać się tak samo wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. Dzięki temu pracodawcy mogą zawsze polegać na jakości naszej kwalifikacji. Sylabus CIMA jako jedyny spośród programów nauczania przygotowujących do zdobycia kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości jest aktualizowany co cztery, pięć lat, co zapewnia jego aktualność z punktu widzenia najpilniejszych potrzeb biznesu.

Innym atrakcyjnym aspektem kwalifikacji jest jej międzynarodowy zasięg. Świat biznesu funkcjonuje obecnie jak globalny rynek i bardzo istotne jest, aby profesjonalne kwalifikacje odzwierciedlały międzynarodową perspektywę. Profesjonalna kwalifikacja CIMA cieszy się ogólnoświatową renomą i postrzegana jest jako wiodąca z obszaru rachunkowości, przeznaczona jest bowiem dla specjalistów chcących pracować w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Sylabus CIMA to kompleksowe narzędzie edukacyjne kierowane do studentów Instytutu bez względu na ich miejsce zamieszkania. Jako że celem kwalifikacji jest przygotowanie myślących perspektywicznie specjalistów, oferuje ona kompletny zestaw umiejętności, niezbędnych do wszechstronnego przygotowania i wykształcenia profesjonalistów z dziedziny rachunkowości i finansów. Po uzyskaniu tytułu dyplomowani specjaliści ds. rachunkowości zarządczej mogą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w dowolnym miejscu na świecie i w różnego rodzaju organizacjach.

Pracodawcy chętnie zatrudniają finansistów legitymujących się kwalifikacją CIMA. Instytut blisko współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania. Nieustannie aktualizujemy naszą kwalifikację, dostosowujemy programy edukacyjne CIMA tak, aby spełniały wymagania międzynarodowego środowiska biznesowego, a co za tym idzie oczekiwania odnośnie doświadczenia zawodowego specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości na całym świecie.

Kolejną zaletą kariery w obszarze rachunkowości zarządczej jest jej elastyczność, a umiejętności zdobywane przez członków CIMA nie ograniczają się jedynie do funkcji związanych z finansami. Specjaliści w dziedzinie rachunkowości zarządczej mogą ubiegać się o pracę na wielu stanowiskach, np. analityka biznesowego, kierownika projektu, biegłego z zakresu rachunkowości pracującego dla wymiaru sprawiedliwości, dyrektora odpowiedzialnego za zmiany, dyrektora ds. operacji, dyrektora ds. planowania, dyrektora finansowego grupy, dyrektora generalnego czy prezesa zarządu spółki. Kwalifikacje CIMA zapewniają także znakomite przygotowanie finansowe każdemu, kto chce założyć własny biznes. 

 

Trzeba mieć fantazję

Chcąc odnieść sukces na jakimkolwiek stanowisku związanym z zarządzaniem finansami, należy wykazać się konkretnymi talentami. Kluczowe znaczenie mają doskonałe umiejętności komunikacyjne. Rola specjalisty ds. rachunkowości zarządczej polega nie tylko na interpretowaniu skomplikowanych danych, ale wymaga również umiejętności mówienia o nich w sposób zrozumiały zarówno dla profesjonalistów, jak i laików. Wymagana będzie też umiejętność analizowania niepotwierdzonych, opisowych lub dotyczących przyszłości informacji czy danych. W odróżnieniu od profesjonalistów zajmujących się rachunkowością finansową, posługujących się metodologią ustanowioną na mocy standardów rachunkowości bądź Ogólnie Przyjętych Zasad Rachunkowości (GAAP), specjaliści ds. rachunkowości zarządczej rozwiązują problemy merytoryczne, posługując się zróżnicowanymi metodami naukowymi i praktycznymi. Ten kierunek kariery zawodowej jest więc atrakcyjny dla osób lubiących rozwiązywać problemy, które chętnie posługują się wyobraźnią i posiadają rozwinięte umiejętności analityczne.

Zarówno studenci, jak i członkowie CIMA zawsze mogą liczyć na wsparcie Instytutu. Słuchacze CIMA mogą korzystać z szerokiej gamy usług i narzędzi. Instytut korzysta z najnowszych technologii, dzięki czemu studenci mogą zarejestrować się przez internet i tą drogą uzyskać dostęp do sylabusa. Niedawno CIMA utworzyła wirtualną społeczność  CIMAsphere, która umożliwia 172 tys. słuchaczy i członków CIMA z 165 krajów dołączenie do globalnej sieci najwyższej klasy finansistów.

Poszukując nowych szans na rynku pracy, doskonale zdajemy sobie sprawę ze skutków kryzysu gospodarczego. Jednak mimo gospodarczych zawirowań na całym świecie wciąż panuje niedobór wykwalifikowanych i uzdolnionych profesjonalistów. Walka o pozyskanie talentów jest tak zażarta, że przedsiębiorstwa zmuszane są do modyfikowania swojej polityki kadrowej w sposób umożliwiający oferowanie warunków, które zarówno przyciągną, jak i pozwolą na zatrzymanie najlepszych pracowników. Jedną z najbardziej poszukiwanych w tej wojnie grup zawodowych są doświadczeni specjaliści finansowi. W miarę postępowania kryzysu organizacje coraz częściej zwracają się do finansistów, a w szczególności do dyplomowanych specjalistów ds. rachunkowości zarządczej, którzy mają przeprowadzić je przez burzliwy okres w kierunku trwałego sukcesu w przyszłości.

 

Autor: Thierry Lovane, CIMA Startegic Account Director

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach przygotowujących do CIMA mogą skorzystać z oferty PwC Academy, akredytowanego centrum szkoleniowego CIMA (CIMA Listed Tuition Provider). Informacji udzielają p. Astrid Zakrzewska, dyrektor PwC Academy (+48 22 746 7253) oraz p. Magdalena Kozioł, menedżer ds. obsługi klienta PwC Academy  (+48 22 746 71 91), e-mail: pwc.academy@pl.pwc.com, www.pwc.com.pl/pl/pwcacademy.