Certyfikaty TOP EMPLOYERS przyznawane są firmom stosującym wzorcowe praktyki zarządzania ludźmi i organizacją. W gronie 32 firm, które przeszły pozytywnie certyfikację TOP EMPLOYERS Polska 2012 największą ilość punktów przyznano 3 firmom: CEMEX Polska, Netia i TP S.A.
Miejsce CEMEX Polska wśród najlepszych pracodawców zapewniły wyniki niezależnego badania holenderskiego Instytutu CRF nad polityką i praktykami HRM w polskich firmach. Audytowane były obszary: świadczenia podstawowe i dodatkowe, warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej oraz kultura organizacyjna firmy. Instytut szczególnie wysoko ocenił w CEMEX Polska kulturę organizacyjną firmy oraz szeroką ofertę świadczeń dodatkowych.

Certyfikaty TOP EMPLOYERS przyznawane są od 1991 roku w 13 krajach przez holenderski Instytut CRF, specjalizujący się w międzynarodowych badaniach polityki personalnej oraz warunków pracy. W Polsce najlepszych pracodawców wyróżniono po raz trzeci. Certyfikat TOP EMPLOYERS to wiarygodna wizytówka firmy. Dla pracowników i starających się o pracę stanowi potwierdzenie, że firma dba o zatrudnionych i na co dzień stosuje najlepsze praktyki z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi.


Więcej informacji: www.topemployers.pl

Źródło: inf. pras.