CBOS poinformował, że dyskusja na temat planowanych zmian dotyczących funkcjonowania OFE sprawiła, iż od lipca do listopada br. wyraźnie zmalał odsetek osób, które nie słyszały o rządowych propozycjach (z 29 proc. do 13 proc.). Jednocześnie przybyło osób przekonanych, że propozycje rządu idą w złym kierunku (wzrost o 13 pkt) oraz osób pozytywnie oceniających projekt (wzrost o 4 pkt).

Wielu spośród najmłodszych respondentów (od 18 do 24 lat), w większości nieobjętych jeszcze żadnym systemem emerytalnym i nieodprowadzających składek emerytalnych, nie słyszało o projekcie zmian dotyczących funkcjonowania OFE (29 proc.). Stosunkowo najwięcej przeciwników rządowych propozycji (67 proc.) jest wśród badanych w wieku od 35 do 44 lat - a więc osób w większości odprowadzających składki do OFE i prawdopodobnie na ogół dobrze pamiętających reformę emerytalną z 1999 roku.

Większą wiedzę na temat proponowanych zmian mają też ubezpieczeni w OFE; odsetek osób, które nie słyszały o planowanych zmianach zmalał z 23 proc. do 11 proc. Jednocześnie zwiększyła się liczba przeciwników rządowego projektu (z 49 proc. do 60 proc.), podczas gdy odsetek zwolenników zmian w funkcjonowaniu OFE wzrósł z 11 proc. do 14 proc.

CBOS poinformowało, że deklaracje członków OFE dotyczące ich decyzji w sprawie dalszego przekazywania składek emerytalnych do funduszu są obecnie mniej jednoznaczne niż w lipcu. 48 proc. z nich deklaruje, że zdecyduje się na pozostanie w OFE, co czwarty zaś twierdzi, że nie podejmie takiej decyzji. Z kolei 27 proc. z nich nie wie jeszcze, co zrobi.

"Osoby, które chcą nadal odprowadzać część swojej składki emerytalnej do OFE, zwracały uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo zgromadzonych środków i pewność ich wypłaty w przyszłości oraz na wysokość przyszłej emerytury. Pozostając w OFE, chcą mieć pewność, że odprowadzane przez nich składki nie przepadną; liczą też na wyższe świadczenie emerytalne w przyszłości. Wiele osób wprost deklaruje brak zaufania do ZUS i wyraża obawy o wypłacalność tej instytucji w przyszłości" - napisano w komunikacie.

Badanie wykazało, że ponad połowa badanych spośród tych, którzy słyszeli o projekcie rządowym (53 proc.) - w tym także ponad połowa odprowadzających składki do OFE (56 proc.) - uważa, że przyszli emeryci stracą w wyniku planowanych zmian.

CBOS podało, że badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 7–14 listopada 2013 roku na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Rząd zaproponował, by obligacje Skarbu Państwa posiadane przez Otwarte Fundusze Emerytalne przenieść do ZUS. W związku z tym 3 lutego 2014 r. OFE przekażą do ZUS 51,5 proc. wartości aktywów netto każdego funduszu. W pierwszej kolejności do ZUS trafią obligacje i bony skarbowe. Według rządu zmiana ma obniżyć poziom długu publicznego w relacji do PKB oraz podnieść wiarygodność Polski na rynkach finansowych. Przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.