Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych to jeden z kluczowych elementów polityki HR Carrefour Polska, który wynika z zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju przedsiębiorstwa. Oferując osobom niepełnosprawnym miejsca pracy na takich samych warunkach i stanowiskach jak osobom pełnosprawnym, Carrefour promuje różnorodność. Carrefour jest jedną z pierwszych sieci handlowych w Polsce, która dała szansę zatrudnienia osobom niepełnosprawnym.
Carrefour zatrudnia osoby niepełnosprawne od 2006 roku, a od 2010 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” należącym do Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych PION. Dzięki tej współpracy, realizując założenia zatrudnienia wspieranego, w przeciągu dwóch lat Carrefour udostępnił w swoich sklepach prawie 700 miejsc pracy dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obecnie dla Carrefour pracuje prawie 900 osób niepełnosprawnych.
Carrefour Polska od wielu lat działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, którym oferujemy zatrudnienie bezpośrednie, a także udostępniamy miejsca pracy w ramach zatrudnienia wspieranego. Carrefour walczy z dyskryminacją i wyznacza pozytywne trendy na rynku w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się, że kapituła konkursu doceniła naszą wieloletnią praktykę – mówi Justyna Orzeł, Dyrektor Zasobów Ludzkich Carrefour Polska.
Źródło: Carrefour Polska