Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiedź: nie ma przeszkód, aby po odbyciu stażu zatrudnić pracownika na pełen etat, w sytuacji, gdy pozostali pracownicy zatrudnieni są na pół etatu.

Uzasadnienie: zgodnie z treścią art. 94 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. to pracodawca decyduje o wymiarze w jakim zatrudniony ma być pracownik. Jeżeli pracodawca potrzebuje nawiązać stosunek pracy z pracownikiem o odmiennych kwalifikacjach zawodowych innych niż te, które posiadają pozostali pracownicy, wówczas może zatrudnić kolejnego pracownika nawet na cały etat, w sytuacji gdy pozostali pracownicy zatrudnieni są na pół etatu. Wynika to z faktu, iż to pracodawca organizuje pracę na terenie zakładu pracy i to w jego gestii jest ustalanie wymiaru czasu pracy  zatrudnianych przez niego pracowników.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.