Europejskie rynki pracy od pewnego czasu borykają się z bezrobociem. Niestety, kłopoty te nie są tymczasowe, a stanowią odbicie zasadniczych słabości strukturalnych. Potwierdzają to m.in. w niepowodzenia, które napotyka Europa w radzeniu sobie z chronicznie wysokim bezrobociem długoterminowym.

Businesseurope -  Konfederacja Europejskiego Biznesu,  znana do 2001 r. pod nazwą UNICE,  to stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli, założone w 1958 r. Stowarzyszenie skupia 41 członków z 35 krajów, wliczając w to kraje Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jedynym polskim członkiem Businesseurope jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz jest Wiceprezydentem Businesseurope od 1 lipca 2005 r.

Stowarzyszenie postuluje wprowadzenie pakietu działań, które mają zasadniczo zmienić kształt europejskiego rynku pracy. Ich zadaniem jest przyczynienie się do stworzenia milionów nowych miejsc pracy. Środkiem do osiągnięcia takiego celu są elastyczne formy współpracy i zatrudniania. I tak, zezwolenie na różne formy porozumień umownych, ma spowodować zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych. Sposobem na stymulowanie zatrudnienia jest  stworzenia stałych umów o pracę przyjaznych pracodawcom i zwiększenie elastyczności zatrudniania wewnątrz firm. Pracodawcy proponują usprawnienie systemu negocjacji płac i ustalania wynagrodzeń. Postulują również o stosowanie  bardziej aktywnej polityki zatrudnienia równolegle z wprowadzeniem reform na polu systemów ubezpieczeń społecznych. Sposobem na aktywizację rynku pracy ma być  otwarcie się firm na prywatne agencje świadczące usługi zatrudnienia. Konieczne są również działania zmierzające do podwyższenia i uaktualnienia kwalifikacji w celu zaspokojenia oczekiwań ze strony rynku pracy. Ma temu służyć wdrożenie zmian w zakresie weryfikacji nieformalnego samokształcenia, a także poprawa jakości szkoleń edukacyjnych, w tym jakości szkolnictwa. Oczekiwania kierowane są również do szkół wyższych. Chodzi o włączenie umiejętności dostosowania się do rynku pracy jako jednego z kryteriów w rankingach uniwersyteckich. Ważnym punktem stymulowania zatrudnienia jest ograniczenie biurokracji, które ma zachęcić firmy do oferowania praktyk, z drugiej jednak strony jest potrzeba podjęcia wspólnych działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego i szkoleń.

Powyższe działania są niezbędne by Europa mogła zmierzyć się niskim poziomem zatrudnienia i długotrwałym bezrobociem. Unia Europejska w ciągu ostatnich 15 lat ciągle jest w tyle za Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Koreą Południową i Australią jeśli chodzi o poziom wzrostu realnego PKB. To samo dotyczy wskaźników aktywności. Średni wzrost wydajności pracy we wszystkich sektorach w latach 2000-2009 wyniósł zaledwie 0,8 proc.