Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna rząd planuje zwiększyć wydatki na prewencje, zamierza przeznaczyć na ten cel 90 mln zł. Rząd, dokonując zmiany wieku emerytalnego, zapowiedział stworzenie specjalnego programu ochrony starszych pracowników. Zgodnie z art. 8 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637), wydatki na prewencję wypadkową będą systematycznie rosły od 2013 r. W przyszłym roku będzie to 0,50 proc. należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe przewidziane w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Wypadkowych (FUW). Natomiast w 2017 r. będzie to już 1 proc. tej kwoty.