Bezrobocie w marcu wyniosło 13,3%
\

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec marca 13,3%, tym samym spadła w stosunku do lutego o 0,2 pkt procentowego. W marcu poprzedniego roku wskaźnik ten również wynosił 13,3%. Z danych podanych przez GUS wynika, że w marcu liczba osób bezrobotnych była mniejsza niż w poprzednim miesiącu o 26,3 tys. osób.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy pod koniec marca 2012 r. wyniosła 2141,9 tys. osób. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych wzrosła o 8 tys. osób. Spała liczba osób nowo zarejestrowanych. W lutym 2012 roku zarejestrowano w ewidencji bezrobotnych 211 tys. osób, podczas, gdy w marcu tego roku zarejestrowano 193,7 tys. osób. Natomiast w marcu 2011 roku zarejestrowano 218,9 tys. osób. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 219,9 tys. osób. Jest to wynik lepszy niż w lutym, kiedy to wyłączono z ewidencji 164,3 tys. osób.

W marcu urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy (42,4 tys.) niż w lutym (37,5 tys.) ale jest to wynik gorszy niż przed rokiem (47,7 tys. ofert).

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 30 kwietnia 2012 r.