Bezrobocie czy migracje zarobkowe
\

W dzisiejszej Rzeczpospolitej przeczytać można optymistyczne wieści. Polscy pracownicy, szczególnie z zakresu sprzedaży, obsługi klienta oraz inżynierowie, mają duże szanse na zdobycie zatrudnienia za granicą. Najczęstsze kierunki, w których podążać mogą poszukujący pracy to Niemcy, Holandia, Norwegia, Wielka Brytania oraz Czechy.

Rzeczpospolita opisuje również mniejsze migracje, te do innych miast. Zgodnie z badaniami, więcej niż połowa menedżerów i specjalistów jest w stanie zaakceptować przeprowadzkę do innego miasta ze względu na korzystne warunki zatrudnienia. Za zmianę miejsca zamieszkania na pracowników często czekają atrakcyjne bonusy i premie. 27% uznaje, iż wyższe wynagrodzenie jest wystarczającym motywatorem do przeniesienia się. Pracownicy najchętniej wybierają Trójmiasto, Wrocław, Warszawę, Kraków oraz Poznań.

Dziennik Gazeta Prawna natomiast pisze o bezrobociu. Jego wskaźnik w ostatnich miesiącach stale spada, jednak liczba nowozatrudnionych jest niższa niż rok wcześniej. W lipcu liczba osób, które zostały wykreślone z rejestru bezrobotnych z powodu podjęcia pracy była aż o 45% mniejsza niż przed rokiem. Taki stan rzeczy można tłumaczyć trudnościami z powrotem długotrwale bezrobotnych na rynek pracy.

Opracowanie: Redakcja Serwisu HR

Data publikacji: 10 września 2014 r.