Grecja będzie kontynuować program prac określony wspólnie z partnerami z trojki – Irlandią i Litwą – dążąc do realizacji następujących celów:

  • zwiększenie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i spójności.
  • integracja strefy euro i zabezpieczenie stabilności euro.
  • promowanie polityki mobilności i polityki migracyjnej w celu stymulacji wzrostu gospodarczego.

Plany Grecji, które są w skoncentrowane na jednoczesnym tworzeniu nowych miejsc pracy i zwiększaniu wzrostu gospodarczego, mają w zamierzeniu ułatwić gospodarkom europejskim wyjście z recesji i równolegle zapobiec zjawisku wzrostu gospodarczego bez wzrostu zatrudnienia.
Wspólnym obszarem zainteresowania dla prezydencji i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) są pracownicy migrujący – grupa pracownicza często narażona na złe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Grecja skupia się na migracji, uznając ją za pozytywny czynnik wspomagający stymulację wzrostu gospodarczego, a także na możliwościach zmiany polityki w celu lepszego zarządzania migracją.