Badanie Business Centre Club (BCC) pt „Problemy z pozyskiwaniem pracowników z punktu widzenia pracodawcy” wskazuje, że wśród problemów ze znalezieniem chętnych do pracy pracodawcy wymieniają m.in. brak pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wzrost oczekiwań finansowych. Jak powiedział wiceprezes BCC Zbigniew Żurek, płace wzrosły w tym roku o około 12 proc. „Według naszych wyliczeń jest to o 5,5 proc. za dużo w stosunku do tego na co pozwala nasz rozwój gospodarczy" - uważa wiceprezes BCC.
Z ankiety wynika również, że 64,1 proc. firm korzysta z pośrednictwa urzędów pracy, ale większość z nich nie jest z tego zadowolona. Pracodawcy zwracają uwagę na to, że urzędy pracy delegują osoby, które nie chcą podjąć pracy, a tylko uzyskać potwierdzenie jej szukania.
Ponad połowa (52,6 proc.) ankietowanych uważa, że zatrudnienie pracowników utrudniają bariery prawne. Według pracodawców największymi przeszkodami są: mało elastyczne przepisy dotyczące zatrudnienia, za dużo biurokracji oraz zbyt wysokie koszty pracy i za dużo obciążeń finansowych.
Respondenci uważają też, że należy szerzej otworzyć polski rynek pracy dla pracowników spoza Unii Europejskiej - takiego zdania jest 78,9 proc. ankietowanych. Według nich rynek powinien być bardziej dostępny głównie dla obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Rosji.
Zdaniem 87,1 proc. respondentów polski system kształcenia nie przygotowuje należycie do podjęcia pracy zawodowej. Pracodawcy proszeni o wskazanie pozytywnych cech pracowników doceniają m.in. ich pracowitość, kreatywność i chęć podnoszenia kwalifikacji. Jednocześnie wśród wad wskazują m.in. wygórowane oczekiwania płacowe, brak identyfikacji z firmą i nieuczciwość.
Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców; zrzesza blisko 2 tys. przedsiębiorców zatrudniających 600 tys. pracowników. Wśród członków BCC znajdują się między innymi międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne oraz polscy producenci, uczelnie wyższe i koncerny wydawnicze.