"W lipcu br. Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ofert pracy, nieznacznie wzrósł i przyjął jedną z najwyższych wartości w ostatnim roku. W okresie tym Barometr wykazywał znaczne oscylacje, jednak brak wyraźnej tendencji rozwojowej" - napisano w komentarzu.

Wartości Barometru Ofert Pracy:
Lipiec 2012: 156,5 pkt.
Czerwiec 2012: 154,9 pkt.
Maj 2012: 143,6 pkt.
"Pomimo napływających z otoczenia polskiej gospodarki, jak i wielu obszarów w jej wnętrzu, sygnałów o nadchodzącym okresie dekoniunktury sytuacja na polskim rynku ofert pracy jest obecnie dobra. To dzięki zarówno rozwojowi polskiej gospodarki, m.in. wielu nowym inwestycjom, jak i rozwojowi samego rynku ofert pracy, w tym instytucji świadczących usługi związane z poszukiwaniem zatrudnienia" - napisano.
"Jednak zauważalne są sygnały dające podstawę do prognoz ograniczania tempa kreacji nowych miejsc pracy w perspektywie kilku miesięcy. Dynamika ofert pracy wyraźnie i sukcesywnie zmniejsza się, a zazwyczaj jest to sygnałem, że w najbliższej przyszłości nastąpi odwrócenie obecnej tendencji" - dodano.

PAP

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Skorzystaj z Infolinii Prawa Pracy  Nie czekaj- z nami poznasz wszystkie odpowiedzi!