Ma to tym większe znaczenie, że wraz z mechanizacją produkcji wzrosła liczba stanowisk pracy powodujących obciążenia statyczne, wymagających utrzymania uciążliwej pozycji ciała i monotypowości czynności roboczych. Ergonomia pozwala zapobiegać powstającym w ten sposób różnym formom patologii układu mięśniowo-szkieletowego i zmianom zapalno-zwyrodnieniowym. Przestrzeganie wymagań ergonomii sprzyja jednocześnie obniżeniu poziomu obciążenie psychicznego, pod presją którego pracownicy muszą nierzadko wykonywać swoje zadania.

Źródło: Przyjaciel przy pracy 2010, nr 2, s. 6-8