W badaniu Motywacje Menedżerów 2016 wzięło udział 350 respondentów - menedżerów średniego i wyższego szczebla reprezentujących polskie i zagraniczne firmy. Badanie trwało dwa miesiące, od stycznia do marca 2016 roku, a za jego realizację odpowiadał instytut badawczy ARC Rynek i Opinie.

Menedżerowie, oceniając najważniejszą dla nich motywację finansową do pracy, wskazywali wynagrodzenie zasadnicze – tak twierdzi aż 72 proc. respondentów i jest to wynik o trzy punkty procentowe wyższy od zeszłorocznego (69 proc.).  Na kolejnych miejscach znalazły się premie i prowizje, bonusy/nagrody finansowe i świadczenia. Zdaniem Agnieszki Jabłońskiej, Managing Director Executive Search, BIGRAM: Menedżerowie pozostają niezmienni w swoich preferencjach. Podobnie jak w ubiegłym roku wskazują, że największy wpływ na satysfakcję w miejscu pracy mają dla nich kwestie finansowe. 

Polecamy: Jak motywować pracowników z pokolenia Y?

Dla zdecydowanej większości menedżerów (88 proc. respondentów) istotne są benefity pozapłacowe. Podobnie jak w zeszłym roku najważniejszymi dla menedżerów benefitami są opieka medyczna (78 proc.), samochód służbowy (74 proc.) oraz szkolenia (66 proc.). Na znaczeniu straciły natomiast prenumeraty pism branżowych, „złoty spadochron” (odprawa gwarantowana) oraz sprzęt dobrej jakości. - Oferta pracodawców jest coraz częściej postrzegana przez menedżerów jako kompleksowy pakiet. Ważną rolę odgrywa w nim wynagrodzenie zasadnicze, ale bardzo duże znaczenie dla konkurencyjności pakietu mają również inne elementy o charakterze pieniężnym i rzeczowym – uważa Krzysztof Gugała, Prezesa IDEA! Human Capital. Większość menedżerów (86 proc.) za atrakcyjny uważa pakiet świadczeń dostosowany do swoich potrzeb w ramach określonego limitu finansowego. Niestety, tylko co trzeci pracodawca zapewnia zróżnicowane pakiety pozapłacowe uzależnione od potrzeb menedżerów i tylko co trzeci sprawdza ich opinie i potrzeby, a następnie dostosowuje do nich pakiety. Jest to wyraźny rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pracowników a tym, co oferują pracodawcy. 

Przeczytaj: Co motywuje pracowników tymczasowych?

Najważniejszymi motywatorami pozafinansowymi dla pracowników są możliwość rozwoju zawodowego (67 proc.), atmosfera panująca w pracy (66 proc.), w tym relacje z przełożonymi oraz komfort pracy (samodzielność stanowiska, kultura organizacyjna firmy, zapewnienie work-life balance). Menedżerowie ds. HR nie doceniają wagi atmosfery oraz komfortu związanego z pracą zawodową dla menedżerów, skupiając się przede wszystkim na kwestiach takich jak rozwój zawodowy czy prestiż firmy i branży. W przypadku rozwoju i spełnienia poprzez pracę menedżerowie najbardziej cenią uznanie, szacunek oraz docenienie osiągnięć i rozwój swoich kompetencji. Pracownicy działu HR z kolei przyznają, że menedżerowie najczęściej, ich zdaniem, zwracają uwagę na możliwość awansu (aż 53 proc.), co nie jest zgodne z odpowiedziami samych menedżerów. Tylko 16 proc. respondentów uważa awans za istotny.

Menedżerowie odpowiadali również na pytanie dotyczące czynników zniechęcających do kontynuowania pracy w danym miejscu. Dla zdecydowanej większości trudne relacje z przełożonymi (61 proc.) oraz cele naruszające prawo (46 proc.) skłoniłyby ich do zmiany pracodawcy.

Źródło: BIGRAM S.A.