W tym roku odbyła się już 9. edycja konkursu dla dziennikarzy i ekspertów piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgłoszono 64 teksty. Najwięcej do kategorii artykuł prasowy - 27 publikacji; i kolejno artykuł ekspercki - 21; artykuł tematyczny „odpowiedzialne miejsce pracy” - 16. Gala rozdania nagród miała miejsce 28 marca w Warszawie podczas dorocznej premiery Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Laureaci konkursu publikowali w następujących tytułach: Personel Plus, Coaching, Dziennik Gazeta Prawna, Harvard Business Review Polska, Nienieodpowiedzialni, Media i Marketing, My Company Polska, Polityka.

- Aktywność dziennikarzy i ekspertów CSR  wspiera rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, dzięki edukacji w tym zakresie. Konkurs „Pióro odpowiedzialności” ma już swoją tradycję i wspiera popularyzację  tematu w środowisku medialnym. A teksty z roku na rok już nie tylko wyjaśniają nam podstawowe zagadnienia CSR, ale coraz częściej mają charakter ekspercki. W tej edycji takimi tematami były m.in.: np. przywództwo, employer branding, wolontariat pracowniczy, jawność wynagrodzeń czy mobbing - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca Jury konkursu.

Wyniki 9. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”

ARTYKUŁ PRASOWY

  • NAGRODA GŁÓWNA: Joanna Niewiadomska, „Etyka czy etykieta?”, Media i Marketing, 1.10.2018; za podjęcie tematu ekologii w ważnej, marketingowej branży, a także za przybliżenie trudnej tematyki ekoznaków
  • WYRÓŻNIENIE: Adam Grzeszak, „Biznes w czapce niewidce”, Polityka, 1.10.2018; za zwrócenie uwagi na znaczenie osobistej odpowiedzialności lidera-prezesa w firmie, jego „widoczności”, a w szerszym kontekście na tak istotny temat jakim jest przejrzystość biznesu i odpowiedzialność wobec interesariuszy
  • WYRÓŻNIENIE: Joanna Socha, „Odpowiedzialność buduje markę pracodawcy”, Harvard Business Review Polska, 1.06.2018; za podjęcie coraz bardziej aktualnego tematu employer brandingu i wpływu CSR na kształtowanie marki pracodawcy

  


ARTYKUŁ EKSPERCKI

  • NAGRODA GŁÓWNA: Maria Ibisz, „Odpowiedzialna firma 4.0”, Personel Plus, 1.09.2018; za edukacyjny walor tekstu kompleksowo prezentującego różne badania i perspektywy
  • WYRÓŻNIENIE:  Adam Aduszkiewicz, „Ryzyko odpowiedzialności”, Nienieodpowiedzialni, 1.06.2018; za oryginalne spojrzenie na CSR z perspektywy filozoficznej, za szczególną wrażliwość, przyjemność obcowania z ciekawym i niejednoznacznym tekstem
  • WYRÓŻNIENIE: Marcin Pawłowski, „Z pamiętnika wolontariusza, czyli jak firma może wspierać wolontariat pracowniczy”, Personel Plus, 1.08.2018; za ukazanie tematu wolontariatu pracowniczego „od kuchni” i wyzwań z nim związanych  w atrakcyjnej formie storytellingu

 
ARTYKUŁ TEMATYCZNY “ODPOWIEDZIALNE MIEJSCE PRACY”

  • NAGRODA GŁÓWNA: Marek Szymaniak, „Jawność płac popłaca”, My Company Polska, 1.01.2018; za podjęcie istotnego i aktualnego tematu jawności  płac, i ujęcie go w ciekawej formie
  • WYRÓŻNIENIE: Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska, „Jawność, widzę jawność!”, Coaching, 1.07.2018; za podjęcie coraz ważniejszego tematu przejrzystości wynagrodzeń, i zwrócenie uwagi na zagadnienie gender pay gap
  • WYRÓŻNIENIE: Piotr Szumlewicz, „Mobbing po polsku”, Dziennik Gazeta Prawna, 19.01.2018;  za doskonałe uchwycenie istoty  problemu mobbingu w Polsce


Konkurs „Pióro odpowiedzialności”, skierowany do dziennikarzy i ekspertów poruszających w swoich tekstach zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W skład jury, które oceniło zgłoszone artykuły, weszli eksperci branżowi, przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych oraz naukowcy.

Konkurs organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jego celem jest wyłonienie najlepszych artykułów poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także nagrodzenie autorów poprzez przyznanie im statuetek  i dyplomów. W dziewiątej edycji artykuły zgłaszane były do trzech kategorii: artykuł prasowy – media drukowane i elektroniczne (dziennikarze), artykuł ekspercki – media drukowane i elektroniczne (eksperci), artykuł tematyczny – media drukowane i elektroniczne (dziennikarze i eksperci). W tegorocznej edycji kategoria tematyczna dotyczyła „odpowiedzialnego miejsca pracy”.