Asystenci zarządu mają coraz więcej obowiązków
\

W pracy asystentów zarządu oprócz kompetencji liczą się też zdolności interpersonalne. By zostać takim asystentem i dobrze pełnić swoją funkcję, niezbędne są nie tylko kompetencje zawodowe, lecz także umiejętności miękkie. Większość osób zatrudnionych na tym stanowisku musi mieć duże umiejętności komunikacyjne. Dla pracodawców istotne są również zdolności organizacyjne i umiejętność dokonania gradacji priorytetów podczas organizacji zadań.

Agnieszka Czapska, konsultant w firmie Hays Polska, przeprowadziła badania nad kompetencjami i cechami osobowościowymi asystentów zarządu. Wynika z nich, że jedną z najważniejszych umiejętności niezbędnych w zawodzie są zdolności komunikacyjne (podkreśla to 67 proc. badanych). Asystent jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji, często też za korespondencję. Bierze udział w spotkaniach zarządu, tworzy podsumowania, z tego powodu pracodawcy kładą nacisk na lekkie pióro. Niezbędna jest też znajomość programów komputerowych, przede wszystkim pakietu Office ze względu na tworzenie tabel czy sprawozdań. Ważną kwestią jest znajomość języków obcych. Choć to od firmy zależą oczekiwania co do wykształcenia kandydata, matura nie wystarcza, potrzebny jest co najmniej licencjat. Z racji licznych obowiązków asystenta zarządu, brane są pod uwagę nie tylko kompetencje i doświadczenie, lecz także cechy osobowościowe.

Więcej: www.biznes.newseria.pl/news/firma/asystenci_zarzadu_maja,p196394613

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 30 września 2014 r.

Data publikacji: 30 września 2014 r.