Aon Hewitt działa w Polsce od 1995 roku. W warszawskim biurze firmy zatrudnionych jest kilkudziesięciu konsultantów, którzy doradzają zarządom i dyrektorom HR zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i globalnych koncernów. W Krakowie zlokalizowane jest międzynarodowe centrum outsourcingowe Aon Hewitt, które funkcjonuje od 2006 roku.

Aon Hewitt jest częścią globalnej korporacji Aon.

Profil działalności warszawskiego biura obejmuje doradztwo w zakresie:

  • Podnoszenia efektywności organizacyjnej (tworzenie systemów wynagrodzeń zasadniczych, systemów zarządzania wynikami i premiowania, diagnostyka organizacji, projektowanie i wdrażanie programów zmian ukierunkowanych na podnoszenie wyników),
  • Zarządzania zaangażowaniem (badanie zaangażowania pracowników, budowanie i wdrażanie programów podnoszenia zaangażowania),
  • Rozwoju przywództwa i zarządzania talentami (diagnoza potencjału przywódczego, ocena kompetencji metodą AC/DC oraz 360 stopni, kompleksowe programy rozwoju).

Ponadto:

  • Posiadamy bazy danych i benchmarków HR (Badanie Najlepsi Pracodawcy, badania opinii i zaangażowania pracowników, badania rynku wynagrodzeń, badanie efektywności i praktyk HR),
  • Świadczymy usługi aktuarialne (wycena aktuarialna zobowiązań/rezerw na świadczenia pracownicze zgodne z MSR 19, US GAAP oraz KSR).

Aon Hewitt jest również organizatorem Badania Najlepsi Pracodawcy (BNP) w Polsce, które jest elementem Programu Najlepsi Pracodawcy (PNP). Program prowadzony jest przez Aon Hewitt we współpracy z partnerem strategicznym Harvard Business Review Polska. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.najlepsipracodawcy.pl