Analiza benchmarkingowa i wymiana dobrych praktyk w dziedzinie BHP

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz oficjalni partnerzy kampanii spotkali się w dniach 5-6 czerwca 2013 r. w Brukseli w celu wymiany dobrych praktyk oraz wskaźników skuteczności działania i procesów, aby promować lepsze praktyki w zakresie BHP.

Wśród omawianych kwestii znalazły się:

1) uczenie się w wyniku incydentów i wypadków, w tym szkolenie pracowników ze zgłaszania zagrożeń,

2) szkolenie w dziedzinie przywództwa i kompetencje w dziedzinie BHP wszystkich odpowiedzialnych podmiotów,

3) jak motywować i wspierać MŚP i osoby samozatrudnione w dziedzinie BHP,

4) kultura bezpieczeństwa i zdrowia w organizacji,

5) wskaźniki skuteczności działania w zakresie BHP,

6) przepisy BHP i ich zastosowanie w branży budowlanej i branżach z nią związanych.

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 20 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 20 czerwca 2013 r.