Serwis rekrutacyjny Praca.pl zbadał, czy i w jaki sposób kandydaci do pracy dopasowują życiorys oraz list motywacyjny do ofert pracy, na które odpowiadają.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi 876 osób, które wzięły udział w ankiecie widać wyraźnie, że Polacy nie przywiązują zbyt dużej wagi do tego, na ile ich aplikacja odpowiada zapotrzebowaniu pracodawcy. Co piąty kandydat na każde ogłoszenie, na które odpowiada wysyła to samo CV i ten sam list motywacyjny. 42% dokonuje zmian w liście motywacyjnym, ale CV pozostawia bez zmian. 20% tworzy kilka wzorów aplikacji dla różnych grup stanowisk. Zaledwie 18%, czyli niespełna co piąty kandydat, dba o to, by na każde ogłoszenie, na które aplikuje dopasować odpowiednio swoje CV i dostosować list motywacyjny do oczekiwań pracodawcy. Z badania nasuwa się wyraźna konkluzja – Polacy najwyraźniej nie wierzą w skuteczność dobrze dopracowanych CV i nie potrafią, bądź nie chcą tak analizować ogłoszeń rekrutacyjnych, by na ich podstawie stworzyć optymalne dokumenty rekrutacyjne uwzględniające wszystkie istotne i potrzebne pracodawcy informacje.

Źródło: praca.pl, 13 kwietnia 2011 r.