Okazuje się, że 43% ankietowanych uważa, że w ich firmach istnieją kliki, a 10% czuje się przez to zastraszonych. 20% przyznaje, że zdarzyło im się zrobić coś, czego tak naprawdę nie chcieli, tylko po to aby należeć do popularnej grupy w firmowym środowisku.

Większość (46%) takich zachowań polega na niewinnym wyjściu na drinki, natomiast 19% ankietowanych posunęło się do wyśmiewania się z innych kolegów lub okazywania antypatii tylko po to aby zyskać akceptację innych członków zespołu. 15% ankietowanych nie przyznaje się w pracy do swoich poglądów politycznych, 10% woli nie mówić o swoim hobby, a 9% nie ujawnia swoich poglądów religijnych. Wszystko po to aby dopasować się do środowiska pracy.

13% ankietowanych stwierdziło, że istnienie biurowych klik ma negatywny wpływ na ich karierę.

W badaniu udział wzięło 3000 pracowników.

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/18473-4-in-10-employees-say-there-are-cliques-in-their-workplace-survey