Jako świeżo upieczona doktorantka z dyplomem MBA w ręce byłam przekonana, że mam wszelką wiedzę niezbędną do zarządzania kapitałem ludzkim. Wtedy właśnie przyjęłam ofertę pracy w pewnej firmie produkcyjnej, gdzie moim głównym zadaniem było stworzenie od podstaw działu personalnego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej stało się dla mnie oczywiste, że
firma borykała się z wieloma problemami personalnymi wynikającymi, według jej kierownictwa, z braku profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Cudownie, pomyślałam. Byłam wówczas przekonana, że tym, czego firma najbardziej potrzebowała, były zaprojektowane specjalnie dla niej systemy i programy zarządzania kapitałem ludzkim. Tego akurat z łatwością mogłam się podjąć.
(...)
Podjęliśmy zatem natychmiastowe działania w celu poprawy pracy przełożonych i menedżerów. Kandydaci na menedżerów, którzy nie umieli traktować swoich bezpośrednich podwładnych jak istot ludzkich, zostali zwolnieni. Sytuacja nieznacznie się poprawiła, ale na krótko. Po niedługim czasie absencja znów zaczęła stopniowo rosnąć, a morale ponownie się obniżyło. I tyle pozostało z mojej teorii dotyczącej kadry nadzorczej! 
 
Zaprezentowane w książce skuteczne i innowacyjne rozwiązania oraz zaskakujące i niekonwencjonalne metody są niezawodnym sposobem na zbudowanie organizacji, w której ludzie kochają pracować i lubią przebywać. Pomogą ci sprawić, by twoja firma stała się takim miejscem i osiągnęła cenne korzyści, do których należą:
  1. Odbudowanie morale pracowników, poczucia sensu własnej pracy i zadowolenia z niej.
  2. Poprawa wyników zawodowych - jakości pracy i osobistych osiągnięć.
  3. Lepsza praca zespołowa, większe zaufanie ludzi do siebie nawzajem i do firmy.
  4. Zwiększony poziom energii i odporności na stres u pracowników.
  5. Poprawa równowagi między życiem zawodowym a osobistym.
  6. Wzmożona kreatywność pracowników, entuzjazm i zaangażowanie.
  7. Poprawa jakości obsługi klientów oraz wykonywania usług.
  8. Zmniejszenie absencji, wypalenia zawodowego i rotacji załogi.
  9. Większa wydajność i sprawniejsza organizacja pracy.
Inspirujący poradnik "365 sposób na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników" pełen jest barwnych, wziętych z życia i sprawdzonych w praktyce przykładów skutecznych działań motywujących. Z pewnością stanie się cenną pomocą dla menedżerów różnych szczebli w poprawie wyników poszczególnych działów i całej firmy oraz źródłem inspiracji dla specjalistów zarządzania personelem.