Według raportu Walk Free Foundation, australijskiej organizacji pozarządowej, na świecie pracuje prawie 36 milionów współczesnych niewolników. Z tego 61 proc. zatrudnionych jest w Indiach (14,3 mln), Chinach (3,2 mln), Pakistanie (2,1 mln), Uzbekistanie (1,2 mln) i Rosji (1,05 mln).

Największy odsetek niewolników w całej populacji kraju występuje w Mauretanii (4 proc.), Uzbekistanie (3,9) i na Haiti (2,3).

Współczesne formy niewolnictwa to: przymusowa praca, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne w celach zarobkowych oraz przymusowe małżeństwa. Niewolnictwo obejmuje również dzieci, które zmuszane są do noszenia broni i uczestniczenia w wojnach, których sensu ani nie rozumieją, ani nie popierają.

Według danych zebranych w raporcie w Europie skala zniewolenia jest najniższa. Polska znajduje się na 130. miejscu (0,19 proc. populacji) na 167 pozycji. W liczbach absolutnych daje to 71,9 tys. osób, 61. miejsce na świecie i 17. w Europie. W Polsce niewolnictwem zagrożeni są przyjezdni z Europy Wschodniej, Azji południowo-wschodniej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego. Obywatele tych państw są głównie wykorzystywani niewolniczo na budowach, w gastronomii i branży rozrywkowej.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 24 listopada 2014 r.