Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z 24 na 25 października 2015 r. Oznacza to, że zegarek przestawimy z godziny 3:00 na 2:00 w nocy, czyli "do tyłu", wskutek czego o godzinę dłużej będą pracować zatrudnieni tej nocy pracownicy.

Zasady wprowadzania „zimowego" czasu regulują przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 144) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016 (Dz. U. z 2012 r. poz. 33). Na mocy paragrafu 1 rozporządzenia czas letni środkowoeuropejski odwołuje się w dniu 25 października 2015 r. Wskutek tego uregulowania pracownicy nocnej zmiany muszą wykonywać pracę o godzinę dłużej.

Przykład

Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy zgodnie z harmonogramem ma wykonywać pracę na nocnej zmianie w nocy z dnia 24 na 25 października przez 12 godzin. Faktycznie pracownik tej nocy będzie ją świadczyć przez 13 godzin. W związku z tym, iż przekroczony zostanie obowiązujący pracownika w tym dniu wymiar czasu pracy, pracownik świadczyć będzie pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawca będzie zatem obowiązany za 13 godzinę pracy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie powiększone o stosowny dodatek bądź udzielić czasu wolnego od pracy.

Na skutek przesunięcia czasu z godziny 3.00 na 2.00, pracownik wykonujący pracę na nocnej zmianie w tym dniu wypracuje jedną nadgodzinę dobową przypadającą w porze nocnej, która wymaga rekompensaty wypłatą, poza normalnym wynagrodzeniem, dodatku w wysokości 100% stawki zasadniczej z wynagrodzenia za pracę lub udzielenia czasu wolnego.

Niezależnie od tego za wszystkie 9 godzin pracy w porze nocnej pracownik otrzymać powinien odrębny dodatek nocny w wysokości 20% stawki godzinowej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Należy również dodać, iż w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy, wskutek dłuższej o 1 godzinę pracy pracowników, praca w niedzielę nie powstaje. Wydłużenie czasu pracy pracownika ma związek z przesunięciem zegarków z godziny 3.00 na 2.00, a nie z dodatkową pracą wykonywaną w niedzielę.

Marta Schodzińska

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK