Nadanie tytułu profesora.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.5.2024

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227) nadaję niżej wymienionym osobom tytuł profesora:

nauk humanistycznych:

1. dr hab. Gabriela Teresa Besler - w dyscyplinie filozofia,

2. dr hab. Andrzej Paweł Charciarek - w dyscyplinie językoznawstwo,

3. dr hab. Renata Dampc-Jarosz - w dyscyplinie literaturoznawstwo,

4. dr hab. Nicole Ewa Dołowy-Rybińska - w dyscyplinach nauki o kulturze i religii oraz językoznawstwo,

5. dr hab. Katarzyna Anna Jażdżewska - w dyscyplinie literaturoznawstwo,

6. dr hab. Katarzyna Justyna Kijania-Placek - w dyscyplinie filozofia,

7. dr hab. Tomasz Kłys - w dyscyplinie nauki o sztuce,

8. dr hab. Paweł Jacek Kras - w dyscyplinie historia,

9. dr hab. Beata Iwona Kuryłowicz - w dyscyplinie językoznawstwo,

10. dr hab. Lidia Małgorzata Michalska-Bracha - w dyscyplinie historia,

11. dr hab. Arkadiusz Rojczyk - w dyscyplinie językoznawstwo,

12. dr hab. Piotr Sobotka - w dyscyplinie językoznawstwo,

13. dr hab. Grażyna Szelągowska - w dyscyplinie historia,

14. dr hab. Antoni Szwed - w dyscyplinie filozofia,

15. dr hab. Andrzej Adam Wiśniewski - w dyscyplinie archeologia,

16. dr hab. Anna Ziębińska-Witek - w dyscyplinie historia,

nauk inżynieryjno-technicznych:

17. dr hab. Paweł Dariusz Domański - w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,

18. dr hab. Piotr Aleksander Dydo - w dyscyplinie inżynieria chemiczna,

19. dr hab. Sławomir Cellmer - w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport,

20. dr hab. Kazimierz Ćmielewski - w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport,

21. dr hab. Renata Marlena Gruca-Rokosz - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

22. dr hab. Damian Ernest Grzechca - w dyscyplinach automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne oraz informatyka techniczna i telekomunikacja,

23. dr hab. Mariusz Izdebski - w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport,

24. dr hab. Agnieszka Maria Jastrzębska - w dyscyplinie inżynieria materiałowa,

25. dr hab. Marek Paweł Jaszczur - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

26. dr hab. Michał Jan Kawulok - w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,

27. dr hab. Piotr Krawczyk - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

28. dr hab. Adam Piotr Kruk - w dyscyplinie inżynieria materiałowa,

29. dr hab. Aneta Elżbieta Łuczkiewicz - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

30. dr hab. Marek Macko - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

31. dr hab. Aneta Magdziarz - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

32. dr hab. Izabela Magdalena Michalak - w dyscyplinie inżynieria chemiczna,

33. dr hab. Jakub Jerzy Montewka - w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport,

34. dr hab. Dariusz Piotr Mrozek - w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,

35. dr hab. Jacek Paweł Nurzyński - w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport,

36. dr hab. Marek Ochowiak - w dyscyplinie inżynieria chemiczna,

37. dr hab. Andrzej Piotr Pacana - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

38. dr hab. Katarzyna Rzeszut - w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport,

39. dr hab. Zbigniew Ryszard Stępień - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

40. dr hab. Tomasz Grzegorz Trzepieciński - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

41. dr hab. Jerzy Wiesław Zając - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

42. dr hab. Anna Joanna Zielińska-Jurek - w dyscyplinie inżynieria chemiczna,

nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

43. dr hab. Barbara Sabina Bednarczyk-Cwynar - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,

44. dr hab. Anita Monika Chudecka-Głaz - w dyscyplinie nauki medyczne,

45. dr hab. Jarosław Daniluk - w dyscyplinie nauki medyczne,

46. dr hab. Dariusz Dobrowolski - w dyscyplinie nauki medyczne,

47. dr hab. Małgorzata Maria Dobrzyńska - w dyscyplinach biologia medyczna i nauki o zdrowiu,

48. dr hab. Marek Ryszard Durlik - w dyscyplinie nauki medyczne,

49. dr hab. Renata Główczyńska - w dyscyplinie nauki medyczne,

50. dr hab. Jan Gnus - w dyscyplinie nauki medyczne,

51. dr hab. Ewelina Anna Gowin - w dyscyplinie nauki medyczne,

52. dr hab. Andrzej Jerzy Jakubczyk - w dyscyplinie nauki medyczne,

53. dr hab. Radosław Januchowski - w dyscyplinie nauki medyczne,

54. dr hab. Maria Klatka - w dyscyplinie nauki medyczne,

55. dr hab. Julita Kulbacka - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,

56. dr hab. Magdalena Agnieszka Kwaśniewska - w dyscyplinie nauki medyczne,

57. dr hab. Eligiusz Stefan Małolepszy - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej,

58. dr hab. Agnieszka Beata Młynarska - w dyscyplinie nauki o zdrowiu,

59. dr hab. Joanna Agnieszka Natorska - w dyscyplinie nauki medyczne,

60. dr hab. Agnieszka Nikiforuk - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,

61. dr hab. Nadia Sawicka-Gutaj - w dyscyplinie nauki medyczne,

62. dr hab. Dorota Sikorska - w dyscyplinie nauki medyczne,

63. dr hab. Łukasz Dariusz Sobotta - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,

64. dr hab. Magdalena Maria Staniszewska - w dyscyplinie biologia medyczna,

65. dr hab. Witold Szaflarski - w dyscyplinie nauki medyczne,

66. dr hab. Andrzej Śliwczyński - w dyscyplinie nauki o zdrowiu,

67. dr hab. Michał Tomczyk - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,

68. dr hab. Piotr Mieczysław Wierzbicki - w dyscyplinie nauki medyczne,

nauk rolniczych:

69. dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,

70. dr hab. Andrzej Jakubczak - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,

71. dr hab. Tomasz Jelonek - w dyscyplinie nauki leśne,

72. dr hab. Katarzyna Kozłowicz - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

73. dr hab. Grzegorz Łysiak - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,

74. dr hab. Krystian Marszałek - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

75. dr hab. Alicja Niewiadomska - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,

76. dr hab. Anna Nogalska - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,

77. dr hab. Kamila Nowosad - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,

78. dr hab. Małgorzata Podwyszyńska - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,

79. dr hab. Jacek Sosnowski - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,

80. dr hab. Mariusz Szymczak - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

81. dr hab. Marcin Taciak - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,

82. dr hab. Joanna Trafiałek - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

83. dr hab. Wiesław Wiczkowski - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

84. dr hab. Karolina Wójciak - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

nauk społecznych:

85. dr hab. Mirosław Grewiński - w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,

86. dr hab. Agnieszka Małgorzata Hess - w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach,

87. dr hab. Paweł Sławomir Księżak - w dyscyplinie nauki prawne,

88. dr hab. Robert Suwaj - w dyscyplinie nauki prawne,

nauk ścisłych i przyrodniczych:

89. dr hab. Magdalena Biesaga - w dyscyplinie nauki chemiczne,

90. dr hab. Zuzanna Janina Brożek-Mucha - w dyscyplinie nauki chemiczne,

91. dr hab. Maciej Figiel - w dyscyplinie nauki biologiczne,

92. dr hab. Barbara Anita Gawdzik - w dyscyplinie nauki chemiczne,

93. dr hab. Patrycja Golińska - w dyscyplinie nauki biologiczne,

94. dr hab. Roman Gula - w dyscyplinie nauki biologiczne,

95. dr hab. Joanna Nina Izdebska - w dyscyplinie nauki biologiczne,

96. dr hab. Aleksandra Krystyna Królicka - w dyscyplinie biotechnologia,

97. dr hab. Oleksii Kulyk - w dyscyplinie matematyka,

98. dr hab. Ewa Karolina Laskowska - w dyscyplinie nauki biologiczne,

99. dr hab. Beata Maria Liberek - w dyscyplinie nauki chemiczne,

100. dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke - w dyscyplinie nauki biologiczne,

101. dr hab. Marta Olejniczak - w dyscyplinie nauki biologiczne,

102. dr hab. Łukasz Opaliński - w dyscyplinie biotechnologia,

103. dr hab. Beata Podkościelna - w dyscyplinie nauki chemiczne,

104. dr hab. Jan Rodzik - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,

105. dr hab. Jakub Dalibor Rybka - w dyscyplinie biotechnologia,

106. dr Sergey Samsonov - w dyscyplinie nauki chemiczne,

107. dr hab. Paweł Jan Schlichtholz - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,

108. dr hab. Yuriy Stepanenko - w dyscyplinie nauki fizyczne,

109. dr hab. Agnieszka Wacławik - w dyscyplinie nauki biologiczne,

110. dr hab. Adrian Ryszard Wiater - w dyscyplinie nauki biologiczne,

111. dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas - w dyscyplinie nauki biologiczne,

112. dr hab. Błażej Jan Wróbel - w dyscyplinie matematyka,

113. dr hab. Joanna Sławomira Zalewska-Gałosz - w dyscyplinie nauki biologiczne,

114. dr hab. Yaroslav Zhydachevskyy - w dyscyplinie nauki fizyczne,

sztuki:

115. dr hab. Szymon Jerzy Bywalec - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

116. dr hab. Aleksandra Maria Chrapowicka - w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne,

117. dr hab. Sławomir Piotr Cichor - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

118. dr hab. Krzysztof Tadeusz Czeczot - w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne,

119. dr Paweł Edelman - w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne,

120. dr hab. Ewa Lucyna Guzowska - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

121. dr hab. Gabriela Karin Konkol - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

122. dr hab. Aleksander Janusz Kościów - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

123. dr hab. Robert Artur Kwiatkowski - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

124. dr hab. Magdalena Agnieszka Lisak - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

125. dr hab. Joachim Nikodem Mencel - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

126. dr hab. Paweł Antoni Solecki - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

127. dr hab. Tomasz Jerzy Szczęsny - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

128. dr hab. Sławomir Leonard Toman - w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

129. dr hab. Damian Konrad Walentek - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

130. dr Mariusz Jerzy Wilczyński - w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024