Nadanie orderów.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 września 2021 r.
o nadaniu orderów

nr rej. 349/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju

1. Kowalski Sławomir Mariusz,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju obronności i gospodarki narodowej

2. Rogalski Antoni Władysław,

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności społecznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce pośmiertnie

3. ks. bp Ryczan Kazimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, za zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej

4. Trziszka Tadeusz Ludwik,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju regionalnego, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

5. Widysiewicz Kazimierz Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce pośmiertnie

6. Kostka Rita Barbara,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia, za działalność duszpasterską

7. ks. Anioł Paweł Robert,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej:

8. Florkiewicz Antoni Zbigniew,

9. Sładkowski Aleksander,

10. Zawadzki Stefan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz restrukturyzacji polskiego górnictwa

11. Grzesik Jarosław Witold,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

12. Korzycka-Wilińska Wanda Maria,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego

13. Kosiorowski Jan Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

14. Kralczyńska Elżbieta Lucyna,

za wybitne zasługi w działalności społecznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

15. Mazur Zygmunt,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych:

16. Okopień Bogusław Antoni,

17. Samochowiec Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i kombatanckiej

18. Rohozińska Urszula Maria,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych

19. Rokus Maciej,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej

20. Żukowski Wojciech Sławomir,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrze, za działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa i tradycji wodniackich

pośmiertnie

21. Onderko Jerzy Arkadiusz.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.92

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie orderów.
Data aktu: 01/09/2021
Data ogłoszenia: 23/01/2023